Skip to main content

Kindervakantieweek

Downloads

Op deze pagina vind je een kort overzicht van alle downloadbare bestanden die te maken hebben met de KinderVakantieWeek. Klik op een van de titels om de bijbehorende PDF te openen/downloaden.

Veiligheidsprotocol KVW 

Inleiding:
Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet
getolereerd. De KinderVakantieWeek draait om plezier voor de deelnemers. Wij gaan er vanuit
dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet na leven van de gestelde regels of
wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders/ verzorgers
hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de
verdere deelname aan de KinderVakantieWeek te ontzeggen.

Lees het volledige veiligheidsprotocol hier.

In verband met de veiligheid van de kinderen, leiding en de organisatie stellen wij een veiligheidsprotocol op.

Het protocol heeft betrekking op;

  • pesten
  • (seksuele) intimidatie
  • agressie
  • drugs- en
  • alcohol misbruik.
Download

Medisch Protocol KVW 

 
Medische indicatie die voor KVW van belang is bijvoorbeeld;

  • medicijngebruik
  • ziektes
  • diëten
  • voedselallergie
  • stoornissen als adhd of autismespectrumstoornissen

Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de medicijnen en de toediening hiervan.

Vul het online in

Gedragscode Vrijwilligers KVW

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt helpen, als vrijwilliger of stagiair(e), vragen wij je bij aanmelding aan te geven dat je van deze gedragscode kennis hebt
genomen.

Lees het volledige veiligheidsprotocol hier.

Download