Skip to main content

Privacy statement - Veiligheidsprotocol - Medisch protocol - Gedragscode

Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Stichting Ranja omgaat met persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de wettelijke regels hieromtrent in acht worden genomen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen geldt dat Stichting Ranja zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Klik op onderstaand bestand om de privacyverklaring te downloaden.

Daarnaast hebben wij in verband met de veiligheid van de kinderen, vrijwilligers en de organisatie een Veiligheidsprotocol opgesteld, evenals een Medisch protocol en een gedragscode voor vrijwilligers. Het is belangrijk dat deze gelezen worden en hier akkoord op worden gegeven.