Skip to main content

Stichting Ranja

Stichting Ranja is een stichting die is opgericht in 1993.
Stichting Ranja heeft volgens de statuten die toen zijn vastgesteld als doel: ‘het in de ruimste zin, gelegenheid bieden en bevorderen van eigentijdse vorming, ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van kinderen, jeugdigen en jongeren die hun vrijetijd enigerlei verband actief of passief willen beleven.’
 
Stichting Ranja Organiseert elk jaar de Kindervakantieweek in Heeswijk-Dinther en Loosbroek en vanaf 2023 ook de Avond4daagse in Heeswijk-Dinther. Daarnaast ondersteunen we het Oranje comité met het organiseren van Koningsdag op Plein 1969.
De algemene leiding is in handen van het bestuur van de stichting. Zij creëren de randvoorwaarden voor de verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen organiseren delen van de activiteiten en sturen overige vrijwilligers aan. 

De naam Ranja komt voort uit de tientallen liters Ranja die er vloeien tijdens de kindervakantieweek!