Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname 
Deelname staat open voor iedereen. Let op; kinderen t/m 8 jaar lopen onder begeleiding van een volwassenen.

Vanaf dit jaar werken we ook met daginschrijvingen.
Loop je maar 1 of 2 dagen is dit rendabel. Daginschrijvingen kosten € 2,50 p.p per dag bij de voorinschrijving online en €3.00 bij de start.
We hopen daarom nu ook dat alle ouders en verzorgers zich dit jaar inschrijven zodat we voldoende versnaperingen hebben onderweg.

Let op; bij daginschrijvingen ontvang je geen medaille!

Loop je 3 dagen of meer mee, dan schrijf je je in voor de volledige 4daagse. Deze kost €7,50 pp bij de voorinschrijvingen online.
Ook lastminute inschrijving bij de start zijn mogelijk. Dan bedraagt deze € 9,- per persoon.

Hiervoor ontvang je bij aanmelding op bij de start een startkaart voor vier dagen en op vrijdag een medaille.

Indien een deelnemer is verhinderd, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Afstanden 
De Avond4daagse Heeswijk-Dinther kent 3 verschillende afstanden: 3 km, 5 km, 10 km. Er hoeft niet vier dagen dezelfde afstand gewandeld te worden.
Per dag mag een andere afstand gekozen worden.
Let op: kinderen t/m minimaal 8 jaar lopen altijd onder begeleiding van een volwassene!   

Inschrijftermijn 
De voorinschrijving is van 1 tot en met 17 Mei online via onze website.
Betaling vindt online plaats tijdens het inschrijven. lastminute inschrijven kan op de dagen van het evenement zelf, betaling vindt dan contant of per pin plaats.

Bewijs van inschrijving 
Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvang je per mail een bewijs van inschrijving, dat bij de aanmelding moet worden getoond (op papier, of op je mobiele telefoon).

Start- en finishlocatie 
Onze start- en finishlocatie is 3 dagen bij Gymnasium Bernrode.
Op vrijdag starten en eindigen we op Plein 1969 voor een sfeervol slotevent!

Aanmelding voorinschrijvingen 
Aanmelding op de 1e wandeldag kan met een geldig inschrijfbewijs (de e-mail bevestiging) bij de startlocatie. Op vertoon (op je telefoon of papier) van het bewijs van inschrijving wordt de startkaart uitgereikt.  

Start- / knipkaarten 
Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer die 3 of meer dagen loopt een startkaart voor alle wandeldagen.
Bij de start ontvang je de eerste knip, bij elke controlepost op de route kan de kaart geknipt worden en bij binnenkomst ontvang je de finish-knip. De kaart dien je elke dag bij je te hebben. Bij controle op de routes moet de startkaart worden getoond.   

Bij inlevering van je knipkaart op vrijdag ontvang je een medaille. Het is niet van belang hoeveel knippen je hebt verzameld, de knipkaart dient als bewijs van inschrijving en geeft recht op een medaille. 

Starttijden 
De starttijd voor de 10 km is tussen 17.30 en 18u.
Voor de 3 en 5 km tussen 18u en 18.30u
Op dinsdag, de startdag  is er een gezamenlijke Warming-up om 18u door Martje de Mol. deelnemers van de 10km kunnen eventueel wel eerder vertrekken vanaf 17.30u.

Routes 
Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de fraaie bos- en veldpaden waaraan Heeswijk-Dinther en omgeving zo rijk is. De routes zijn niet uitgepijld maar zijn met een routebeschrijving of online via RouteYou te volgen.
Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de route, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de verkeersregelaars/ organisatie.  

Kleding 
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.  

Wandeltempo 
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos- en heide paden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan.  

Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd.  Wij vragen je vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen tijdens de wandeling en op de start – en finishlocatie eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde afvalbakken.

Afval 
Wij verzoeken je eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan het afval totdat je bij het startpunt bent teruggekeerd. Daar staan voldoende afvalcontainers.
Houd Heeswijk-Dinther schoon! 

Gebruik beeltenis 
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Ranja zonder daarvoor een vergoeding te claimen.    

Aansprakelijkheid 
Stichting Ranja is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak.
Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avond4daagse Heeswijk-Dinther verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.  

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Ranja.

Privacy Policy
Stichting Ranja hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We hebben hiervoor een Privacy Statement opgesteld. Deze is hier te downloaden.

Als Stichting Ranja zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt neem dan contact met ons op.

Geneeskundig onderzoek 
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kun je een keuring aanvragen bij de huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. 
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.