Skip to main content

Algemene informatie

ORGANISATIE

De KVW wordt georganiseerd door Stichting Ranja. Dit is een stichting die naast de KVW ook de Avond4daagse en samen met het Oranjecomité, Koningsdag op Plein 1969 organiseert. De algemene leiding is in handen van het bestuur van de stichting. Zij creëren de randvoorwaarden voor de verschillende werkgroepen per leeftijdscategorie.

RESPECT

Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. De KVW draait om plezier voor alle deelnemers. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan de KVW te ontzeggen.

In verband met de veiligheid van de kinderen, vrijwilligers en de organisatie hebben wij een Veiligheidsprotocol opgesteld, evenals een Gedragscode vrijwilligers. Het protocol heeft betrekking op pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, drugs- en alcoholmisbruik. Beide documenten zijn op onze website terug te vinden, klik op deze link.

WIE MAG ER MEEDOEN?

De KinderVakantieWeek is een activiteit voor alle kinderen van de basisscholen uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek, of basisschoolkinderen die in Heeswijk-Dinther of Loosbroek wonen.
Jongere broertjes of zusjes kunnen tegen een vergoeding van €5,00 per dag meekomen en meedoen, wanneer een ouder als vrijwilliger meehelpt.


DOELSTELLING

Tijdens de KinderVakantieWeek is het de bedoeling om kinderen een zo leuk mogelijke week te bezorgen. Deze week moet voor alle kinderen en ouders toegankelijk zijn. Hiervoor proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden. Kinderen spelen om elkaar te leren kennen en om samen leuke activiteiten te ondernemen. De vrijwilligers helpen een handje, houden toezicht en sturen bij waar nodig. Samen hebben zij de verantwoordelijkheid om er een leuke en sportieve week van te maken.

LEEFTIJDSCATEGORIEËN

Tijdens de KinderVakantieWeek verdelen we de kinderen op basis van hun basisschoolgroep voor de vakantie in verschillende leeftijdscategorieën, zodat we een goed programma kunnen samenstellen. De verdeling is als volgt.
In Heeswijk Dinther:
Ieniemieniebouw, IB, groep 1, 2 van de basisschool.
Onderbouw, OB, groep 3, 4 van de basisschool.
Middenbouw, MB, groep 5, 6 van de basisschool.
Bovenbouw, BB, groep 7, 8 van de basisschool.
In Loosbroek:
Onderbouw, OB, groep 1, 2, 3 van de basisschool.
Middenbouw, MB, groep 4, 5, 6 van de basisschool.
Bovenbouw, BB, groep 7, 8 van de basisschool.

DATA & LOCATIE

De KinderVakantieWeek is dit jaar van 12 t/m 16  augustus 2024.
In Heeswijk-Dinther op het terrein van Ruitersportvereniging De Valianten aan de Heibloemsedijk. In Loosbroek op terreinen aan de Schaapsdijk en Donatusstraat.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de KinderVakantieWeek geschiedt op eigen risico. Stichting RANJA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukjes, beschadigingen, diefstal en/of verlies van goederen en spullen.